A Gyors-Fordító Kft elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmében.

Cégünk a tudomására jutott személyes ill. bizalmas adatokat, kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván. Azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsájtja. Az érintett kérésére a Gyors-Fordító Kft a személyes adatokat, információkat törli nyilvántartásából.

Az ügyfelek adatainak védelme
Garantáljuk az ügyfelek megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. Cégünkre bízott adatok sem részben, sem egészben nem érhetőek el harmadik fél számára.

Nyilatkozat
Fordítóirodánk kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki.

Jogi nyilatkozat
A Gyors-Fordító Kft ezt a honlapot abból a célból tartja fenn, hogy a szolgáltatásaihoz kapcsolódó információ a nyilvánosság számára könnyebben elérhető legyen.
Fordítóirodánknak nem áll módjában garantálni az oldalon szereplő, külső forrásokból származó információk megbízhatóságát. Honlapunkon szereplő információk olyan külső internetes oldalakra mutathatnak, amelyek felett cégünk nem gyakorol ellenőrzést, így felelősséget sem vállal.

Személyes adatok tárolása
Személyes adatait biztonságosan tároljuk, összhangban a jogszabályokkal. Adatait semmilyen formában nem használjuk fel, kizárólag a fordítása visszaküldését szolgálják.